Ty si vážně myslíš že budu mluvit korejsky? 당신은 정말 내가 한국어를 말하는 것이라고 생각하십니까?